Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2017

Bilmem şimdi naparız
Hangi geceler birlikte sabahlarız
Hangi düşleri kurar
Hangilerinin rüyalarına gireriz
Geçer sandım ama geçmedi
Dipsiz kuyulara olan özlemim uzun sürmedi
Onların kapıları en güzel misafirperverlikleriyle ruhumun her yanına yayıldı
Senin kusurlarında kusursuzluk aramak mı benim hatam
Ama ben benim için ne kadar kusurlu olduğunu hiç anlayamam
Sen farkettirme
“Salağın tekisin,"de biraz daha umutlandır beni
Özlet kendini,öyle birine aşık ol ki,her şeyi unut
Dans etmeyi hatırla.
Birini pencere kenarına çiçek koyacak kadar sev
Çok sev.Çok küs.Çok barış.

June 11 2015

Nie ma słów, które zniszczą Cię we mnie.
— (via nowthereisnoescape)

June 10 2015

6823 9f24
Reposted byfishbowl fishbowl
6824 c3bf
6825 0040

June 09 2015

9999 d39b
Reposted byflauschfisch flauschfisch
0000 9019 500
to
nie my
krzykniemy
miłość
my to
krzyk niemy
my
toniemy
— Katarzyna Wołyniec “Krzykniemy - to miłość” (via modlitwa-do-szatana)

June 07 2015

7651 0c59 500

Wiesz kiedy wstaje sobie rano, przez pierwsza sekunde jestem naprawde soba …

7654 514c

June 06 2015

Uzależniasz się od drugiego człowieka tak bardzo, że sama jego nieobecność Cie boli i wkurwiasz się na cały świat, gdy go nie ma.
— (via spokoj-na-rekachx3)
8602 6b58
Reposted byflauschfisch flauschfisch
8607 dd89 500

Pije i wzruszam sie . Nie pierol tylko pij szmato

June 05 2015

1982 bd7e

June 04 2015

Na kolana suki,idzie wasza królowa.
— (via i-dont-wanna-wake-up-anymore)
0105 29f1
0106 98c8
0107 cf1f

mispogliodime-pervestirmidite:

“Esiliata dal mondo delle favole.” ~Go to Wonderland

0108 d208
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl